HeLPiNG Questions

Illustrasjon av en hånd med forskjellige farger. "Heritage-bilingual Linguistic Proficiency in their Native Grammar. HeLPiNG."Prosjektet Heritage-tolingual Linguistic Proficiency in their Native Grammar (HeLPiNG) er et stipend på flere millioner euro finansiert av Tromsø Forskningsstiftelse (Tromsø Research Foundation) (2019-2023).

HELPiNG Questions er en minipodcastserie hvor vi snakker med verdensledende eksperter om tospråklighet, beregnet på alle.

Introduksjon til HeLPiNG Questions.

Episode 1: Hva vil det si å være tospråklig? (ENG)

Episode 2: Blir barn forvirret når du snakker til dem på mer enn ett språk? (ENG) 

Share our news and articles: