Flere språk til flere foredrag i Trondheim

Flere språk til flere inviteres til Trondheim for å holde foredrag for barnehageansatte og for foreldre med flerspråklige barn i Trondheim kommune

Tirsdag 29. november 2011 holdt Kristine Bentzen og Yulia Rodina to gjesteforedrag på vegne av Flere språk til flere om språktilegnelse og fordeler med tospråklighet. På formiddagen var publikum omkring 40 barnehageansatte og faglige ledere i barnehager i Trondheim kommune. På ettermiddagen var foredraget rettet mot foreldre som oppdrar sine barn flerspråklig (men denne tilstelningen var åpen for andre interesserte også). I publikum var det rundt 20 foreldre, og mange forskjellige språk var representert, som tysk, nederlandsk, somali, italiensk, kurdisk, tyrkisk, fransk, russisk og spansk. Foredragene vekket stor interesse blant både de barnehageansatte og foreldrene, og det ble interessante diskusjoner om forskjellige temaer rundt tospråklighet.

Invitasjon kom fra Anita Mester som jobber i Trondheim kommune og er leder for prosjektet “Flerkulturell praksis og språkstimulering i barnehage”.

«Flere språk til flere» omtales i Adresseavisen, 10. desember 2011.

Flere språk til flere i media:
Ei uke etter at vi var i Trondheim, var det en lengre artikkel om flerspråklighet i Adresseavisen. Artikkelen forteller om Leila Azimi som har skrevet masteroppgave om språkutviklingen hos sin flerspråklige datter, som lærer seg norsk (trøndersk) og persisk samtidig. Azimi påpeker den avgjørende rollen barnehagen har for barn som skal lære et nytt språk i et nytt land. Artikkelen nevner Anita Mesters prosjekt i Trondheim, og siterere også fra Flere språk til flere sin hjemmeside (se faksimile).