Foredrag for Inkluderingsutvalget

Foredrag for Inkluderingsutvalget
Den 3. november 2010 holdt det regjeringsoppnevnte Inkluderingsutvalget dialogmøte ved UiT. I den forbindelse holdt Merete Anderssen og Marit Westergaard et foredrag om «Verdien av flerspråklighet». Du kan lese mer om utvalget her, og også laste ned rapporten som ble levert til regjeringen 14. juni 2011.