Foredrag for to barnehager i Tromsø

Flere språk til flere holder foredrag for to barnehager i Tromsø

Merete snakker om kognitive fordeler ved å være flerspråklig
Merete snakker om kognitive fordeler ved å være flerspråklig

Tirsdag 18. oktober 2011 holdt Merete Anderssen og Kristine Bentzen et gjesteforedrag på vegne av Flere språk til flere om språktilegnelse og fordeler ved å være tospråklig. Publikum var ansatte i Tromstun og Tromsdalen barnehage. Disse barnehagene har jobbet med et prosjekt som heter «Språkstimulering og flerkulturelt arbeid». Tromsdalen barnehage har hatt dette som satsningsområde i snart to år, det siste året med fokus på flerspråklighet, mens Tromstun har hatt fokus på språkmiljø og språkstimulering det siste året. I forbindelse med dette prosjektet inviterte faglederen ved Tromsdalen barnehage, Beate Isaksen, og faglederen ved Tromstun barnehage, Carina Sjøblom, Flere språk til flere til å holde et foredrag for de som er involvert i dette prosjektet. Merete og Kristine ble godt mottatt av et publikum på ca 25-30 engasjerte barnehageansatte. Etter foredraget hadde vi en fin diskusjon med spørsmål og svar om alt fra “hva gjør man når barnet er omgitt av opp til fire språk til daglig” til “er det viktig å bare snakke sitt eget morsmål til barnet sitt”. Tilbakemeldingen fra publikum var at foredraget vårt var svært relevant og interessant for dem.