Nettverksmøte av Bilingualism Matters i Edinburgh

Den 4. februar ble det avholdt et nettverksmøte i Edinburgh for alle filialene av Bilingualism Matters: Tromsø, Thessaloniki, Trento, Sardinia og Western Isles. Flere språk til flere ble representert av Anna Wolleb, Øystein Vangsnes og Marit Westergaard.

Nettverkmøte i Edinburgh
Nettverksmøte i Edinburgh

På kvelden samme dag deltok Flere språk til flere på et arrangement om flerspråklighet i Skottland og Europa ved det skotske parlamentet, hvor blant andre Øystein holdt et foredrag om flerspråklighet og dialekter i Norge.

2013-02-05 01.52.18
Fra møtet i det skotske parlamentet
Øystein holder foredrag om flerspråklighet i Norge
Øystein holder foredrag om flerspråklighet i Norge