Flere språk til flere Tromsø

FSF Board:

Vi er språkforskere ved AcqVA Aurora Senteret, Institutt for språk og kultur ved UiT.  Vi studerer språk som en grunnleggende del av sinnet/hjernen til et menneske – en mental grammatikk. Vi fokuserer særlig på tre store tema: A) Språktilegnelse: hvordan barn og voksne lærer seg og bruker flere ulike språk, B) Variasjon: hvordan og hvorfor språk kan variere på tvers av individer og grupper, rom og tid, og C) Språklig attrisjon: Hvordan og hvorfor språk kan forvitre i løpet av et menneskes levetid. 

Hva gjør vi?
Vårt mål er å bidra med kunnskap om det å vokse opp med mer enn ett språk, om å lære og å bruke flere språk etter tidlig barndom, og å være til støtte for flerspråklige barn og voksne. Vi ønsker å bygge broer mellom forskere og samfunnet: flerspråklige familier, lærere og andre som er interessert i to- og flerspråklighet.

Hvordan kan vi bidra?
Snakkes det flere språk i din familie? Ønsker du at barna dine skal vokse opp med to eller flere språk, men er usikker på hvordan du skal gjøre dette? Er du bekymret over hvordan flerspråklighet kan påvirke hvordan barnet ditt klarer seg i norsk skole? Ønsker du å vite mer om to- og flerspråklighet?

Hvis du trenger råd eller informasjon om disse eller andre spørsmål, kan du enten konsultere de kildene som finnes på denne nettsiden (se Ressurser), sjekke Spørsmål & svar-siden eller sende oss en e-post på Postboks-FSF@HSL.uit.no.

Vær oppmerksom på at vi bare kan gi råd om normal språkutvikling: Vi har ikke kompetanse til å uttale oss om medisinske eller psykologiske forhold. Hvis du er bekymret for ditt barns fysiske eller psykiske helse, bør du kontakte fagfolk.

Foredrag for foreldre og lærere
Vi kommer gjerne til skoler, barnehager eller andre aktuelle steder for å holde populærvitenskapelige foredrag om to- og flerspråklighet.

Kontaktinformasjon

Epost:  postboks-fsf@HSL.uit.no.

Du kan også lese om Flere språk til flere Tromsø på hjemmesida til Bilingualism Matters i Edinburgh.

Share our news and articles: