Flere språk til flere Trondheim

Medlemmene i Flere språk til flere i Trondheim arbeider alle på Institutt for språk og litteratur. Felles for oss, er at vi jobber med ulike sider ved språktilegnelse og språklig variasjon.

Tavle med masse tekst skrevet på den.
Hvor mange språk kan du si noe på? Researchers’ night, NTNU, 2018. Foto: Per Henning, NTNU.

Medlemmer i teamet

Målet til Flere språk til flere Trondheim er å bidra med kunnskap om det å vokse opp med mer enn ett språk, og om å lære og å bruke flere språk etter tidlig barndom, til støtte for flerspråklighet hos barn og voksne.

Vi har blant annet ekspertise på

  • to- og flerspråklighet hos barn og voksne
  • flerspråklighet i Norge
  • bimodal flerspråklighet (tegnspråk og talespråk)
  • forholdet mellom norsk og engelsk i dagens Norge
  • fremmedspråkslæring

Medlemmene i teamet har også ekspertise på en rekke forskjellige språk

Hva gjør vi?
Vi ønsker å bygge broer mellom forskere og samfunnet (flerspråklige familier, lærere og politikere) for å gjøre det mulig for flere barn å få oppleve fordelene ved to- og flerspråklighet.

Hvordan kan vi bidra?
Snakkes det flere språk i din familie? Ønsker du at barna dine skal vokse opp med to eller flere språk, men er usikker på hvordan du skal gjøre dette? Er du bekymret over hvordan flerspråklighet kan påvirke hvordan barnet ditt klarer seg i norsk skole? Ønsker du å vite mer om to- og flerspråklighet?

Hvis du trenger råd eller informasjon om disse eller andre spørsmål, kan du enten konsultere de kildene som finnes på denne nettsiden (se Ressurser), sjekke Spørsmål & svar-siden eller sende oss en e-post på postboks-fsf@HSL.uit.no.

Vær oppmerksom på at vi bare kan gi råd om normal språkutvikling: Vi har ikke kompetanse til å uttale oss om medisinske eller psykologiske forhold. Hvis du er bekymret for ditt barns fysiske eller psykiske helse, bør du kontakte fagfolk.

Foredrag for foreldre og lærere
Vi kommer gjerne til skoler, barnehager eller andre aktuelle steder for å holde populærvitenskapelige foredrag om to- og flerspråklighet.

Kontaktinformasjon

Epost:  postboks-fsf@HSL.uit.no.

Du kan også lese om Flere språk til flere Trondheim på hjemmesida til Bilingualism Matters i Edinburgh.

Share our news and articles: