Flere språk til flere Trondheim

Medlemmene i Flere språk til flere i Trondheim arbeider alle på Institutt for språk og litteratur. Felles for oss, er at vi jobber med ulike sider ved språktilegnelse og språklig variasjon.

https://www.flickr.com/photos/92416586@N05/43241577610/in/album-72157698780264972/
Hvor mange språk kan du si noe på? Researchers’ night, NTNU, 2018. Foto: Per Henning, NTNU.

Målet til Flere språk til flere Trondheim er å bidra med kunnskap om det å vokse opp med mer enn ett språk, og om å lære og å bruke flere språk etter tidlig barndom, til støtte for flerspråklighet hos barn og voksne.

Vi har blant annet ekspertise på

  • to- og flerspråklighet hos barn og voksne
  • flerspråklighet i Norge
  • bimodal flerspråklighet (tegnspråk og talespråk)
  • forholdet mellom norsk og engelsk i dagens Norge
  • fremmedspråkslæring

Medlemmene i teamet har også ekspertise på en rekke forskjellige språk

Kontaktinformasjon

Epost:  Postboks-FSF@HSL.uit.no.

Du kan også lese om Flere språk til flere Trondheim på hjemmesida til Bilingualism Matters i Edinburgh.

Medlemmer i teamet