Kronikker, ytringer

– Språkleg fattigdom?, kommentar ved Norunn Askeland, Høgskolen i Vestfold, i Forskerforum, mai 2011.
– Norsk språkrikdom, kronikk ved språkrådsdirektør Arnfinn Muruvik Vonen, Aftenposten 23. mai 2011.
– Grunnlaget for samisk språk, kronikk ved Øystein A. Vangsnes, CASTL, Universitetet i Tromsø, i Nordlys, 5. mai 2011.
– Velkommen te’ våres Norge, kronikk ved Hilde Sollid og Åse Mette Johansen, Universitetet i Tromsø, i Nordlys 24. november 2007.