Nettsteder

– Bilingualism Matters, søsterorganisasjonen til Flere språk til flere, drevet fra Edinburgh-universitetet av professor Antonella Sorace.
– Multilingual Living, nettsted som drives av grunnlegger Corey Heller og flere andre. Nettstedet publiserer artikler om to- og flerspråklighet og rommer ellers blant annet et diskusjonsforum.
– Morsmal-Morsmål, ideell organisasjon og flerspråklig og flerkulturell nyhets- og ressursportal.
– Tema Morsmål, offentlig initiert nettsted for læringsressurser og informasjon om morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring.