Våre ytringer

Kronikk i Adresseavisa 26.12.2017. Språk er livet. [bak betalingsmur]

Foredrag på NTNU Universitetsbiblioteket 14. 2. 2018. Kunnskap:kaffe – Flere språk til flere.