Brennpunkt Nord

“Brennpunkt nord” er et nettverksprosjekt som kombinerer utdanning, forskning og nettverksbygging mellom institusjoner i nord. Senter for samiske studier er navet i nettverksprosjektet. Tromsø forskningsstiftelse har bevilget midler til et pilotprosjekt og Utenriksdepartementet har bevilget midler til hovedprosjektet.

Urfolks- og fredsstudenter på Brennpunkt nord ekskursjon til barents-regionen

Urfolks- og fredsstudenter på Brennpunkt nord-ekskursjon i Barents-regionen. Foto: Olga Shavrina

Den faglige rammen for Brennpunkt nord er at utviklingen i Arktis er gjenstand for omfattende endringer som følge av globalisering, klimaendringer og konflikt knyttet til utnyttelse av ressurser. Tre tematiske områder vil stå sentralt:

a) Befolkningsgruppers møte og revitalisering
b) Ressursutnyttelse og rettigheter
c) Klimapolitikk og institusjoner