Lær mer

Dette nettstedet er bygd opp omkring prosjektet “Fornybar energi i Nord-Norge” som både Universitetet i Tromsø og Sparebanken Nord-Norge har støttet. 

Kunnskapen omkring fornybar energi har vært sterkt økende blant unge de siste par årene, og ved Universitetet i Tromsø kan en nå ta emnet “FYS-2017 Sustainable energy” hvor en får mye informasjon om bærekraftige energikilder som: Vindkraft, vannkraft, solceller, bølgekraft, tidevannskraft, fisjon- og fusjonsenergi, bioenergi og geotermisk energi.

Vi har også forsøkt å samle litt nyttig informasjon for alle som er interessert i fornybar energi, elbiler og klimastoff. Dette i form av introduksjonsfilmer, linker og nyhetsklipp. Vi håper at dette kan gi inspirasjon til å lære mer om temaet!

Share