Personer

Ansvarlig for Fornybar energi siden:
Yngve Birkelund, Førsteamanuensis, Institutt for fysikk og Teknologi, UiT

Aktive bidragsytere/prosjekter:

  • Jain Amitap, student Masterstudiet i teknologi – Dataanalyse og sensorteknikk (Vind, sol og diverse utstyr på Nordlysobservatoriet, masteroppgave 2012)
  • Kristian Kjerkreit, student Masterstudiet i teknologi – Energi, klima og miljø (Undervisningsopplegg vannkraft og solenergi)
  • Morten Jacobsen, student Masterstudiet i teknologi – Energi, klima og miljø (Undervisningsopplegg vindkraft og varmepumpe)

Tidligere involverte personer:

  • André Alsaker, Ingeniør automatiseringsteknikk (LabView, interaktive laboratorier, hjemmeside, sommer 2012)
  • Mien Vandenhoutaer, student automatiseringsteknikk (hovedprosjekt på varmepumpelab, 2012)
  • Energy Group: Hans-Petter Eriksen, Jan-Erik Kjellbakk og Petter W. Reinholdtsen (hovedprosjekt automatiseringsteknikk på energimålinger, 2008)

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *