Restvarme til elektrisitet

Kom over en artikkel omkring bruk av lavtemperatur restvarme til produksjon av elektrisitet: http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article5529257.ece

IFT samarbeider med Høgskolen i Narvik om å prøve å få på plass ett slikt Sterling aggregat fra bedriften Single-Phase-Power på en energilab på Dyrøy i Troms fylke. Spennende teknologi samt relevant i forhold til termisk energi og FYS-2017!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.