Varmepumpe på Strandveien 8


På Institutt for Ingeniørvitenskap og Sikkerhet (IIS), lokalisert på Strandveien 8, er det et dedikert rom innredet med varmepumpe og utstyr for energimålinger. Rommet er bygd opp gjennom flere studentprosjekter, og inneholder blant annet:

  • FOMA 5500 varmepumpe
  • Alternativ oppvarming, standard varmeelement med vifte
  • Koplingsskap med strømbrytere, sikringer, PLS-er og diverse måleutstyr
  • Luftevindu som kan åpnes/lukkes automatisk
  • Temperaturfølere, inne og ute, PT-100 elementer

PLS modulene er koplet til internett, og måling/styring av varmepumpelab gjøres fra PC på fornybar energi laben på Nordlysobservatoriet.

Share