FutureLab-skisse

Til alle som ikke hadde anledning til å overvære Prorektors presentasjon av satsingen på Fleksibel læring og FutureLab på ITA-samlingen 11/6. Her kommer en liten animasjon som viser skissen til FutureLab slik den nå blir forsøkt implementert i løpet av sommeren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *