Besøk hos HumLab ved Univ. i Umeå

Med 500 kvadratmeter kan man gjøre mye spennende og ved Universitetet i Umeå har de benyttet dette arealet til HumLab, en møteplass for humaniora, kunst og teknologi. Her møtes kunstnere, forskere, studenter, næringsliv og internasjonale gjester i et åpent og innovativt miljø som kan fungere som studieplass, forskningslaboratorie, utviklingsmiljø og presentasjonsplattform, forelesningssal eller galleri.

Vår vert Patrick Svensson viser oss rundt på HumLab, som rommer store åpne flater, avansert teknologi i form av IT-utstyr, store dataskjermer og programvare. I tillegg har man lagt stor vekt på funksjonalitet og design i form og uttrykk. Her finner du både bokhyller, dype sofaer og et akvarium….

Prosjektene i HumLab spenner over et bredt spekter og tiltrekker seg oppmerksomhet fra høyt hold både i det svenske skoleverket, og internasjonalt. Således er det blitt et viktig samlingspunkt for besøkende til Umeås universitet. Av pågående prosjekter nevnes ungdommers bruk av YouTube, religionsutøvelse på Internett, interaktiv arkitektur, og tilgjengeliggjøring av svensk kulturarv i nye former. I bakgrunnen lekes det med Second Life der UMU har kjøpt en egen øy, og noen studenter jobber iherdig med å pusle sammen noen roboter.

HumLab tilhører det humanistiske fakultetet ved UMU og støttes av Kempestiftelserna, Riksbankens jubileumsfond og Wallenbergs stiftelse. Driften utføres av en egen driftsgruppe, men Svensson så gjerne at den sentrale IT-avdelingen kunne ta hånd om deler av infrastrukturen….

På samme måte som FutureLab har HumLab sin egen blogg der man kan følge med på det som skjer:

http://blog.humlab.umu.se/

Bilder kommer i egen post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *