Kollokviegrupper og de innadvendte

Hva er FutureLab?

I tilfelle du ikke har lest “Om FutureLab” siden vår, vil jeg oppsumere litt her.

  • FutureLab skal ikke være som noe annet sted på campus.
  • FutureLab skal være der studenten kommer i kontakt med nye måter å arbeide på ved hjelp av teknologi.

Jeg har skrevet før om hva slags teknologi vi har og hva det kan brukes til. For eksempel her og her. Det som har ikke blitt skrevet om i bloggen før er råd og tips om hvordan man best kan gjennomføre en kollokviegruppe i FutureLab.

Kollokviegrupper

FutureLab er veldig godt egnet til kollokviegrupper på grunn av de store 40″ skjermene og presentasjonssonen. Vårsemesteret 2012 har jeg kjørt flere minikurs i labben og studentene er veldig flink til å jobbe i grupper. De diskuterer oppgavene og løser dem på skjermen slik at alle kan delta.

Det som kan mangle i kollokviegrupper er tid for de mer “innadvendte” til å vise hva de kan. Som regel pleier den personen med den sterkeste personlighet å bli satt til å lede gruppen, men det ofte slik at den stilleste i gruppa sitter på de beste ideene.

Rådet som blir satt ut i filmen fra TED talks nedenfor er å la folk jobbe individuelt først slik at alle har tid til å utvikle ideene sine. Dette gir de “innadvente” og “utadvente” tid til å være sikker at de har en god løsning, noe som øker selvtilliten til å legge ut ideene for de andre i gruppen. Etterpå kan gruppen snakke sammen og bli enig om en løsning.

FutureLab skal være et sted å prøve ut nye teknologi og metoder. Vi har ordnet ny teknologi til dere, nå kan dere prøve en ny metode for samarbeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *