Fordeler og ulemper med MOOC

Will MOOCs make us cyborgs?

Skal MOOC gjør oss til kyborg?

Massive Open Online Course (MOOC) har vært et tema her på FutureLab bloggen før. Som med alle foreslåtte forandringer, har de skapt debatt om sine fordeler, ulemper og konskvenser.

Et nylig eksempel av folk som ikke synes at MOOC er bra kommer fra professorer på San Jose State University. De skrev et åpent brev til Professor Michael Sandel ved Harvard University fordi de på San Jose hadde blitt bedt av universitetet sitt til å bruke en MOOC som Sandel hadde lagt via edX.

Blant annet, de San Jose professore var redd for at 1) fattige universiteter bruker bare MOOC som er laget av rike institusjoner, 2) at videoene lagt ut i en MOOC skal erstatte ansikt-til-ansikt læring, og 3) utdanning blir mer mainstream siden alle ser på de samme videoene.

Professor Sandel skrev tilbake, og sa at han ikke ville at hans kurs erstatte lokale professore og lærere. Han vil bare dele hans kunnskap med alle som har interesse for å høre om det.

Andrew Valls skrev en artikkel om denne samhandlingen hvor han argumenterer for bruk av MOOC i hybrid-kurs. De to hovedpoengene hans er 1) ved å bruke MOOC foredrag kan undervisningstimer brukes til mer kontakt mellom lærer og student, og 2) MOOC videoer trenger ikke å erstatte lokal kunnskap, men kan brukes som ekstra pensum. Han skriver, “Why not let the students hear a lecture on that thinker by a colleague at another university whose work I find so helpful in preparing my own lectures? Why not give students direct access to the deep knowledge of the genuine specialists on each of the works or thinkers that we cover?”

Trenden er jo å legge ut mer og mer informasjon gratis på nett. Hva synes du om å bruke MOOC?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *