Kilde: awwapp.com

AWW: A Web Whiteboard

Hvis man vil bruke AWW skjer det på eget ansvar. UiT tilbyr ikke AWW til sine studenter eller ansatte.

I går så jeg en et bra eksempel av distance learning. Lillesøster til en venn trengte hjelp til å forstå multiplikasjon. En lærer som de kjente ble ringt på Skype og spurt om han kunne forklare det. Nå, å forklare matte muntlig er ikke alltid så lett. Hjelpemidler krevdes.

En måte å løse læringsproblemet kunne vært å tegne på et ark og sende et bildet av arket på epost. Det krever flere steg og tid. I tillegg, må læreren da prøve å forklare, etter eleven har fått bildet, den matematiske prosessen fra et statisk bilde. Og hvis eleven vil se et eksempel til? Da må et nytt bildet lages, sendes, og forklares.

En bedre løsning er å tegne og forklare i real time. Eleven og lærerer var ikke på samme sted, så de kunne ikke sitte ved samme bord og snakke. I stedet fant de et verktøy som heter A Web Whiteboard (AWW). Dette er et tegningsprogram som er gratis tilgjengelig på nett. Den største fordelen er at du kan dele skjerm og tegne i real time.

Mens de snakket på Skype kunne eleven og læreren tegne sammen i AWW. På denne måten forklarte læreren hvordan å multiplisere steg for steg (ved å tegne pil, mente, osv). Eleven kunne stille spørsmål og prøve seg på regninger mens læreren så på. Eleven fikk hjelpet hun trengte selv om læreren ikke var tilstedet. Vellykket!

Kjenner du til andre nyttige digitale læremidler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *