Tom klasserom
Klasserommets fremtid når alle tar MOOC? Illustrasjonsfoto: Colourbox

Matte-MOOC ved UiT

Senter for IKT i utdanning har annonsert at de går sammen med lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Sør-Trøndelag for å lage et Massive Open Online Course (MOOC) i matematikk. Kurset blir rettet mot lærere for 5. til 7. trinn.

Hva betyr det for deg? Det betyr jo at du ville ha gratis tilgang til et kurs i matte som tar ungdomskoleelever som fokus. Kanskje du er lærer til daglig og trenger faglig fordypning. Eller kanskje du er en forelder og vil hjelpe barnet ditt med hjemmelekse. Uansett hvem du er vil du kunne få tilgang til kurset.

Det er mange varianter for nettbaserte kurs, men å kunne kalle seg selv for MOOC krever at det er Massive og Open. Det vil si at kurset er satt opp til å være skalerbar – så mange som vil ta kurset kan gjøre det. I tillegg er kurset åpent til hvem som helst. Kurset skal være gratis, delvis fordi det bruker åpen kildekode.

Inntil det nye matte-MOOC blir lagt ut, kan du prøve deg på automatisk generete oppgaver i matematikk på forskjellige nivåer og temaer fra WolframAlpha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *