Vi samler digitale ressurser i Blendspace

Hvis man vil bruke Blendspace skjer det på eget ansvar. UiT tilbyr ikke Blendspace til sine studenter eller ansatte.

Som en del av arbeidet her på Futurelab samler vi digitale ressurser som vi får inn på en samleside. Det er en blanding av diverse nettsider og programmer som kan være aktuelle å bruke i undervisning.

Vi har fått inn en del tips på ressurser hos de som er innom labben. Vi legger inn nye ressurser fortløpende etter som vi kommer over noen vi synes kan være interessant for bruk i undervisning.

Vi håper dette kan fungere som en slags idebank for digitale verktøy. Der både lærerstudenter og forelesere kan gå inn å se om de finner noe de har lyst å prøve i egen undervisning.

Her inne kan du blandt annet finne verktøy for: Digitale tidslinjer, opptak av skjerm, flipped classroom, digitale whiteboards, ulike presentasjons måter, animasjon og redigering m.m.

 

Her en linken til samlesiden:

https://www.blendspace.com/lessons/u8nrGbC69U0fZA/digital-resources-for-education

 

Hvis du har en digital ressurs som vi bør sjekke ut så send oss en e-post!

futurelab@uit.no

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *