Klasserom med gruppearbeid og whiteboard på veggen.
En moderne læringsarena ved Harvard. Kilde: hilt.harvard.edu

Mange spennende læringsarenaer ved Harvard

Forrige uke skrev jeg om SciBox ved Harvard universitet. Tydeligvis er Scibox en av mange spennende læringsarenaer på campus. Harvard har så mange rom som er interessant i et pedagogisk eller teknologisk perspektiv at Harvard Initiative for Learning and Teaching (HILT) arrangerte fire hele dager med rom på Harvard som tema. Arrangementet ble kalt Learning Spaces Week at Harvard.

Learning Spaces Week kom frem til fire sentrale ideer som man skulle huske etter arrangementet.

  • Design av en arena er viktig for læring.
  • Egenskapene til en arena setter tonen for sin bruk.
  • En arena kan tilpasses av studenter.
  • En arena kan ikke forandre adferd, kun utfylle den.

Hvilke rom ble besøkt under arrangementet?

Nettsiden til Learning Spaces Week at Harvard inneholder mer informasjon om arrangementet og læringsarenaer. Noen sider å se nærmere på er 3d kart over læringsarenaer, artikler om læringsarenaer og podcast om arrangementet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *