studenter jobber på bærbare pc sammen rundt et bord ute
Illustrasjonsfoto fra Colourbox

Se teater, bli flinkere på gruppearbeid

Hvem bør en gruppe bestå av for at samarbeidet skal vellykkes? Hvordan blir man flinkere på å jobbe i grupper selv?

Cynthia Finelli ved University of Michigan forsker på hvordan å gjøre ingeniørstudenter flinkere til å jobbe i grupper. Sammen med Marie Kendall-Brown har hun skrevet en artikkel om bruk av teater og diskusjon for å forbedre gruppearbeid.

Ingeniørstudentene ble presentert med et teaterstykke som handlet om dårlig samarbeid i en gruppe. Underveis pauser teaterstykket for å spørre studentene om råd. Skuespillerne bruker rådet videre i stykket.

Resultatene var positive. Studentene som så på teaterstykket utviklet en bedre forståelse for gruppedynamikk og hvordan å forbedre samarbeid.

Les Using An Interactive Theater Sketch To Improve Students’ Perceptions About And Ability To Function On Diverse Teams av Kendall-Brown, M., & Finelli, C.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *