Bibilioteklokale der hyllene har blitt fjernet. I stedet er det arbeidsplasser for studenter.
Hyllene fjernes ved NTNU UB

Bibiliotekets lokaler – det nye klasserommet?

Retningslinjer hos universitetsbiblioteket ved UiT tilsier at digitale dokumenter prioriteres. Hvis det finnes digitialt, kjøpes det digitalt. Resultatet er at den digitale samlingen vokser og papirdokumenter gradvis fases ut.

Da jeg var i Trondheim denne uka for Læringsfestivalen fikk jeg omvisning av biblioteket på NTNUs realfagsbygget. NTNU prioriterer også digitale dokumenter, og dette har en effekt på hvordan lokalene på biblitoeket disponeres. Hyllene fjernes. I stedet blir lokalet gjort om til arbeidsplasser for studenter. Det finnes både områder for å jobbe alene i stillhet og der man sitter flere rundt samme bord og kan samarbeide.

Grupperom for studenter uten dør.

Bibilioteket har grupperom med og uten dør.

Åpent grupperom for studenter.

Fatboys finnes rundt omkring. Se bakerst på dette grupperom.

Bibioteket på realfagsbygget inneholder også den nye makerspace. Makerspace inkluderer en 3D printer, og biblioteket holder kurs i hvordan å bruke den.

To ukjente verktøy sitter på benk på NTNU makerspace.

Bonus spørsmål, hva er disse to verktøy som jeg så gjennom vinduet?

Biblioteker fjerner bøker og blir om til arbeidsplasser. Fagemner fleksibiliseres. Blir biblioteket det nye klasserommet? Dit du drar for å fokusere på fagstoff alene eller møte kollokviegrupper? Kommer vi til å slutte å bruke tradisjonelle klasserom og auditorier og i stedet ha alt læring foregå på biblioteket?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *