Hvordan “undervise” på FutureLab?

Førsteside til "A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom"

Førsteside til “A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom”

FutureLabs utforming er basert på andre aktiv læringsklasserom. Sånn sett skal man ikke undervise der. Rommet tilrettelegger for gruppearbeid (og korte presentasjonsøkter).

Når jeg holder kurs på FutureLab er det programvarer som står på programmet. Grunnkurset i InDesign, for eksempel, varer i tre timer og er delt opp i fire oppgaver og tid til en pause. Før hver oppgave samler jeg alle kursdeltakere i presentasjonssonen og tar en gjennomgang av oppgaven. Etterpå går de tilbake til gruppene sine og prøver selv.

Min metode er ganske lik en del av øktene som beskrives i “A Guide to Teaching in the Active Learning Classroom” av Paul Baepler, et. al.

Baeplers bok er relevant for alle faglærere som kunne tenke seg å holde seminar eller andre undervisnings opplegg på FutureLab. Den tar for seg forksning på aktiv læringsklasserom (ALC), hvordan tilpasse fagemnet til de nye lokalene, hvordan legge opp for gruppearbeid, hvordan evaluere studenter som bruker ALC, universell utforming, erfaringsdeling blant ansatte, mm. Kanskje den eneste boka ikke handler om er de tekniske detaljene for hvordan å sette opp et ALC.

Hvis jeg skulle plukke ut én kapittel vil jeg anbefale den som handler om hvordan “undervise” på et ALC. Tiltakene som anbefales:

  • Minst mulig foredrag fra faglæreren. Mål om at cirka 20% av klasseromstid brukes til foredrag (i motsetning til 100% på et auditorium).
  • Gruppearbeid. Studenter presenterer sine svar til hele klassen. Endre hvordan gruppene er satt sammen i løpet av semesteret.
  • Ta små skritt når du legger om et tradisjonelt fagemne til et emne som utnytter ALC.
  • Forklar til studentene hvorfor ALCet brukes, teknologien som finnes, og at det bidrar til økt læringsutbytte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *