Aktivt læringsklasserom I Harstad

Nå har vi åpnet et nytt undervisningsrom her i Harstad. Når ny kantine ble bygget, åpnet det seg en mulighet til å omgjøre et klasserom til et aktivt læringsklasserom. Dette undervisningsrommet har plass til 35 studenter – 5 gruppebord med plass til 7 studenter. Hvert gruppe har tilgang på whiteboard og datamaskin. Undervisningsrommet innbyr til gruppearbeid der studentene kan bearbeide og anvende læringsstoffet i nær dialog med faglærer.  Å lage et slikt rom er ikke bare å flytte på noen møbler, mye teknologi skal på plass. Noe som gjør det mulig å dele skjermbilder med hverandre, hente inne fagpersoner via Skype, dele nyttige faglenker med hverandre mm. Nå er det opp til våre fagpersoner til å prøve ut mulighetene dette rommet kan gi.  Jeg vil takke Rikke Ditlefsen fra seksjon for digitale utdanningstjenester og Einar Andreas Mikalsen fra økonomiseksjonen for godt samarbeid.

Bilde fra rommet

Bilde fra rommet

Fra klasserom 5 - aktivt læringsklasserom

Fra klasserom 5 – aktivt læringsklasserom

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *