significant problem, same problem, specific choice, simultaneous report
Teambasert læring har fire fundamentale S'er. Kilde: Frank Kraemer sin presentasjon på Læringsfestivalen 2017.

Teambasert læring

Læringsfestivalen i år presenterte Frank Alexander Kraemer om en metode han anvender i undervisning som heter teambasert læring (TBL). I tillegg til et foredrag om temaet, holdte han en workshop slik at vi kunne prøve ut metoden i praksis. Kraemer foretrekker å bruke Smia når han underviser med TBL, siden rommet (som ligner på våre FutureLab) tilrettelegger for gruppearbeid.

TBL består av flere steg:

  1. Preparation: studentene får materiale som video eller artikler for å forberede seg til undervisningen.
  2. Readiness assurance: tester studentene om de har forstått materialet de fikk under Preparation-fasen.
    1. iRAT: hver student tar en test for å sjekke kunnskapen.
    2. tRAT: studenter løser den samme testen i team.
    3. Mini-lecture: basert på svar på testene vil underviseren holde et kort foredrag for å ta opp punktene studentene sliter med mest.
  3. Team application activities: gruppeoppgave der studentene anvender lærestoffet.

TBL forkorter vesentlig på foredrag, og heller bruker tid på å aktivisere studentene. Samtidig krever det en del av underviseren til å legge om fra et foredragsmodell til TBL. Kraemer understreker at man må ikke gå helt over til TBL med en gang. Heller plukk ut enkelte deler og begynn der. Dessuten har Kraemer mange praktiske tips om hvordan å anvende TBL. Sjekk ut foredraget hans på Læringsfestivalen 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *