to gruppesoner og presentasjonssone i FutureLab-Teorifagbygget

Årsrapport studieåret 2016-2017

Årsrapport 2016-2017 handler om aktivitet som har foregått fra semesterstart høsten 2016 til slutten av vårsemester 2017.

Hovedpunkter fra året som har gått:

  • FutureLab på Teorifagbygget måtte flytte ut i ett års tid.
  • De studentansatte på FutureLab på Mellomveien holdte presentasjon på Læringsfestivalen.
  • Vi har fått prøvd ut med Netop Vision Pro.
  • UiT i Harstad har etablert et rom basert på FutureLab-konseptet.
  • Aleksander Lyngstad blir ferdig med utdanningen sin og dermed slutter som studentansatte på Mellomveien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *