Deltakernes svar på hvordan vi kan få til diskusjon på webinar heller enn presentasjon.
Collaborate-tavle i Nearpod

Nearpod = PowerPoint + aktiv læring

Bloggposten ble først lagt ut på Utdannings- og forskningstjenester ved IT-avdelingen.

Hvis man vil bruke Nearpod skjer det på eget ansvar. UiT tilbyr ikke Nearpod til sine studenter eller ansatte.

Læringsfestivalen er en konferanse der folk som jobber i høyere utdanning og er interessert i teknologistøttet undervisning samler seg. Dette ble en perfekt anledning for meg å teste ut et presentasjonsverktøy med innebygget aktiviteter; Nearpod.

På Læringsfestivalen holdte jeg tilsammen én rundebordsdiskusjon og to presentasjoner på auditorium. Nearpod ble brukt på alle tre. I slutten av hver økt stilte jeg et kort evalueringsspørsmål. Her er de samlete statistikkene:

 

Hva synes du om Nearpod? 71% sier flott, vil gjerne prøve selv. 27% sier kult, men usikker om jeg vil bruke selv. 2% sier nei takk, ga ikke noe ekstra til presentasjonen.

Evaluering av Nearpod

 

Vi kan helt klart si at Nearpod var en suksess. Under vil jeg beskrive nærmere hvordan jeg brukte Nearpod.

På alle sesjonene brukte jeg Nearpod i lærerstyrtmodus. Det vil si at man koblet opp til Nearpod-sesjonen fra egen laptop/mobil, og jeg styrte hva de så på sine enheter. (Det finnes også en studentstyrtmodus som ville egne seg til omvendt undervisning.)

Til rundebordsdiskusjonen brukte jeg det som Nearpod kaller for Collaborate. Collaborate ligner på Padlet, og er godt egnet til felles idemyldring. Jeg hadde et oversiktsbilde med spørsmål jeg hadde laget på forhånd, og i fellesskap valgte vi hvilket spørsmål vi ville diskutere først. Da aktiverte jeg Collaborate-lysbildet som tilsvarte spørsmålet. Vi var stille i ett minutts tid mens vi skrev egne svar på spørsmålet i Nearpod. Etterpå diskuterte vi i fellesskap, og jeg la til flere kommentar i Nearpod basert på det som ble sagt.

Deltakernes svar på hvordan vi kan få til diskusjon på webinar heller enn presentasjon.

Collaborate-tavle i Nearpod

Til presentasjonene på auditorium brukte jeg også Collaborate, men da i kombinasjon med Poll og PowerPoint-lysbilder. Det som er fint med Nearpod er at teoridelen (PowerPoint) er i samme programvare som aktivitetene. Da slipper man å måtte bytte frem og tilbake mellom forskjellige tjenester underveis i sesjonen. Presentasjonene mine ble organisert slik at jeg/en kollega foreleste en liten stund, deltakerne fikk diskutere og skrive i Nearpod sammen, så var det en ny kort forelesning. Ideen var å bryte opp hele sesjonen i mindre bolker med aktiviserende tiltak flere ganger underveis. Jeg brukte Poll i starten av den ene presentasjonen for å få en ide om hvem var i salen og erfaringen deres med det jeg skulle snakke om.

Når du underviser på et auditorium, seminarrom e.l., tar du øktene opp slik at studentene kan se på dem etterpå? 11% sier ja. 44% sier av og til. 41% sier nei. 4% sier usikker.

Svar på en Poll i Nearpod

Siden jeg brukte en gratis konto på Nearpod var det en begrensning på 30 deltakere på en sesjon. På auditoriumspresentasjonene var det flere enn 30 i salen. Det er mulig å kjøpe lisenser der man kan ha inntil 200 deltakere, men på store forelesninger eller konferanser vil dette fortsatt være en begrensning.

Jeg tror at Nearpod er egentlig designet for klasseromsundervisning der alle studentene har en iPad eller laptop. Siden jeg visste at ikke alle kunne koble opp til Nearpod viste jeg studentvisning på prosjektøren. Dermed kunne alle få med seg både PowerPoint-lysbildene, Poll- og Collaborate-spørsmål. For å få dette til brukte jeg utvidet presentasjonsvisning fra laptopen. På min skjerm så jeg lærervisning i Nearpod og på prosjektøren hadde jeg en annen nettleser som var koblet til studentvisningen. Denne metoden var nyttig for Poll-spørsmålene, og ville vært enda mer relevant for Open-ended Questions. På begge disse aktivitetene har lærervisning oversikt over alle svar, og man kan dele ut statistikk eller individuelle svar til alle deltakerne.

Nearpod generer en rapport etter hver sesjon der man kan se hvem svarte hva. Collaborate blir ikke med i disse rapportene, og skjermbilder av Collaborate må hentes ut manuelt. Jeg tror ikke at studentene kan lagre Nearpod-sesjonen. Med tanke på deling med studenter etter en sesjon, synes jeg at Nearpod kunne forbedre rapporteringsverktøyet sitt.

Da jeg testet Nearpod på kontoret i forkant av Læringsfestivalen var det er merkbar forsinkelse etter at en deltaker legger inn et svar før det kommer frem på lærervisningen.

Man kan koble opp til en Nearpod-sesjon etter at den har begynt. Hvis alle er samlet på samme rom, bør sesjonskoden skrives opp på tavlen eller lignende slik at alle kan koble opp etter hvert.

Jeg fikk oppleve hvor heldig det er at Nearpod lar deg lage innhold på sparken selv om en lærerstyrtsesjon er påbegynt. Jeg hadde opprinnelig tenkt å ha en Open-ended question i starten av sesjonen. Like før jeg skulle begynne oppdaget jeg at spørsmålet bør heller komme til slutt. Dermed la jeg inn spørsmålet i øyeblikket det ble relevant å stille det.

Tanken videre er at IT-avdelingen skaffer noen lisenser til Nearpod og tilrettelegger med det juridiske slik at faglig ansatte kan få skikkelig prøve det i undervisningssammenheng. Ta kontakt hvis du ønsker å ta Nearpod i bruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *