Stort klasserom med mange gruppebord for aktiv læring
An active learning classroom in Bruininks Hall

Studietur til Minnesota i august

Takk til alle som deltok på Rom for aktive studenter forrige uke. Programkomiteen er veldig fornøyd, og vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra dere.

Følg opp Rom for aktive studenter med en studietur til Minnesota i august. International Forum on Active Learning Classrooms foregår ved University of Minnesota på den 7-9. august 2019. I forkant av selve konferansen kommer Rum för lärande å arrangere omvisninger og diskusjoner for deltakere fra Norge og Sverige.

Jeg deltok på IFALC og pre-konferansen til Rum för lärande for to år siden og anbefaler det med det sterkeste. University of Minnesota har et helt bygg med aktive læringsklasserom (som de kaller for General Purpose Classroom), mens de fleste universiteter og høgskoler i Norge har bare noen få slike rom. Dessuten er Minnesota en fin reisedestinasjon i august.

Bloggposter fra IFALC i 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *