Designet til en av gruppene på workshop om aktive læringsklasserom

Rom for aktive studenter – designworkshop

I dag fikk jeg lede en designworkshop på Læringsfestivalen. Temaet var “Rom for aktive studenter”. Vi fikk bruke det aktive læringsauditoriet R2, og det passet helt perfekt til formålet.

Workshopen var delt i tre:

  1. Inspirasjonsrunde (kort presentasjon av dagens tema)
  2. Gruppearbeid (konkret oppgave for å løse i grupper)
  3. Erfaringsdeling (vandring mellom gruppene for å se på resultatene)

Gruppene var fordelt etter fagområde og fikk i oppgave å designe et rom/areal som var tilpasset aktiv læring. De fikk velge om rommet skulle være spesifikt til deres fag eller til generelt bruk.

Resultatet fra gruppearbeidet og lysbilder fra inspirasjonsrunden finner du i denne PDF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *