Jigsaw-metoden

Nylig lærte jeg om en læringsmetode som heter jigsaw. Under den første delen fokuserer hver gruppe om hvert sitt tema. Etterpå blir gruppene reorganisert slik at hvert tema er representert i hver gruppe.

fokusgrupper under del 1, og prosjektgrupper under del 2

FutureLab passer perfekt som læringsarena når det gjelder jigsaw-metoden. Jeg hadde planlagt å bruke metoden på en workshop om aktiv læring i Canvas. (Vi endte opp med å ha gruppepresentasjoner i stedet for omrokkeringen av grupper, men det er nå så.) Under er hvordan workshopen skulle foregå:

Del 1

Deltakerne fordeler seg i grupper basert på hva de vil bli ekspert på. Hver gruppe får en situasjon og forslag til verktøy i Canvas som kan brukes til formålet.

For eksempel, en gruppe ville jobbe med hverandrevurdering. Forslagene til verktøy i Canvas i dette tilfellet var:

  1. Diskusjon på emnenivå
  2. Diskusjon på gruppenivå
  3. Oppgave med hverandrevurdering

Gruppene fikk et oppdrag om å sammen lage et eksempel ved å bruke et verktøy i Canvas. De måtte bli kjent med alternativene for å finne ut hvilket verktøy passet best til deres formål. Deretter måtte hver gruppemedlem lage eksempelet på nytt i sin egen Canvas-sandkasse. På denne måten fikk de både diskutere seg frem til løsningen og øve på å gjennomføre den selv.

Del 2

Nå ble gruppene stokket om. I en klassisk jigsaw-aktivitet ville de nye gruppene ha satt sammen situasjonene sine for å lage et helt emne i Canvas. Siden dette var en åpen workshop med deltakere fra flere fagmiljøer, brukte vi del 2 til å presentere løsningene for hverandre. På denne måten fikk hver deltaker enda en mulighet til å gjenta det de hadde jobbet med under del 1. I tillegg ble de kjent med andre aktive læringsverktøy i Canvas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *