Spatial literacy

Universitetet ditt har pusset opp et av byggene og lag noen innovative læringsarealer. Vet du hvordan de skal brukes bare ved å se deg litt rundt?

Evnen til å se på et areal og vite hvilke typer læringsaktiviteter arealet egner seg til liker jeg å kalle for “spatial literacy“. Dette er en evne som alle har til en viss grad, men det kan bli bedre ved hjelp av noen kategorier for arealets egenskaper.

Prosjektet Innovative Learning Environments and Teacher Change (ILETC) har utviklet fem typologier som kan hjelpe oss å definere hvordan et læringsareal kan best utnyttes. Typologiene dekker:

Skjermbildene under kommer fra videoene som ILETC har laget om deres typlogier. Bildene gir en oversikt over kategoriene et læringsareal kan plasseres i.

Areal. Skala fra lukkete klasserom med gang i midten til åpne arealer med små grupperom

Møbler. Kvadrant med alene til sammen på x aksen og privat til offentlig på y-aksen

Teknologi. Kvadrant med låst til fleksibel på x-aksen og individ til gruppe på y-aksen.

Pedagogikk. Skala fra forelesning til studenten jobber selvstendig.

Acoustics. Types are background, separation, distribution, amplification.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *