Om FutureLab

Hva er FutureLab?

“En oase for teknologibasert læring”

FutureLab er en tjeneste levert av Avdeling for IT ved UiT Norges arktiske universitet med målsetning om å etablere et laboratorium for teknologibasert læring og samhandling. Laboratoriet skal være i konstant endring og målet er at de funksjoner og løsninger som vi kommer fram til skal kunne etableres i større skala i undervisningsrom og arenaer på resten av campus. Lær mer om hvordan fakultetet ditt kan få en FutureLab.

Futurelab skal ikke være:

 • Som noe annet sted på campus
 • Et undervisningsrom
 • En lesesal, skrivestue eller en pc-lab
 • En restaurant eller café
 • Forutsigbar eller stabil
 • Et sted du oppsøker for å få hjelp eller ro

Futurelab skal være:

 • Et fysisk rom inndelt i moduler
 • En kreativ arena for studenter og undervisere
 • Et sted for samhandling ved bruk av teknologi
 • En teknologisk lekegrind
 • En dynamisk ressurs som er i stadig endring
 • Et utstillingsvindu
 • Der studenten kommer i kontakt med nye måter å arbeide på ved hjelp av teknologi
 • Et sted for utprøving av ny teknologi og metoder
 • Der den nyeste programvaren er installert
 • En arena for JIT training

Hvordan ser FutureLab ut?

Rom C.109G på Mellomveien

FutureLab på Mellomveien

FutureLab på Teorifagbygget

Dokumentasjon om FutureLab – Referater og rapporter

Comments are closed.