Jigsaw-metoden

Nylig lærte jeg om en læringsmetode som heter jigsaw. Under den første delen fokuserer hver gruppe om hvert sitt tema. Etterpå blir gruppene reorganisert slik at hvert tema er representert i hver gruppe. FutureLab passer perfekt som læringsarena når det gjelder jigsaw-metoden. Jeg hadde planlagt å bruke metoden på en workshop om aktiv læring i Read More

Aktiv læring uansett romtype

Opprinnelig publisert som gjesteinnlegg på bloggen til KvaNT Alle undervisere har et pedagogisk verktøykasse som de tar med seg inn i fagemnene sine. Opp i kassen finner man teknikker som think-pair-share, speed dating, studentrespons systemer, rollespill, med flere. På det første seminaret til KvaNT så vi nærmere på forholdet mellom aktive læringsmetoder og fysiske undervisningsrom. Read More

Supporttjenester for aktive læringsklasserom ved UMN

University of Minnesota (UMN) i USA har hatt et helt bygg fylt med aktive læringsklasserom i cirka 10 år nå. Dessuten leverer de mange forskjellige typer support til fagansatte som vil ta disse rom i bruk og benytte aktive læringsmetoder generelt. Her er en oversikt: Current Professional Development Support for Active Learning Classrooms Center for Educational Read More

Deltakernes svar på hvordan vi kan få til diskusjon på webinar heller enn presentasjon.

Nearpod = PowerPoint + aktiv læring

Bloggposten ble først lagt ut på Utdannings- og forskningstjenester ved IT-avdelingen. Hvis man vil bruke Nearpod skjer det på eget ansvar. UiT tilbyr ikke Nearpod til sine studenter eller ansatte. Læringsfestivalen er en konferanse der folk som jobber i høyere utdanning og er interessert i teknologistøttet undervisning samler seg. Dette ble en perfekt anledning for Read More

Hvordan “undervise” på FutureLab?

FutureLabs utforming er basert på andre aktiv læringsklasserom. Sånn sett skal man ikke undervise der. Rommet tilrettelegger for gruppearbeid (og korte presentasjonsøkter). Når jeg holder kurs på FutureLab er det programvarer som står på programmet. Grunnkurset i InDesign, for eksempel, varer i tre timer og er delt opp i fire oppgaver og tid til en pause. Read More

Gruppesdiskusjoner stående ved rundt bord. Stor skjerm på veggen. Bruk av whiteboard.

Film om aktiv læring

Kilde: Rum För Aktivt Lärande Flere film fra symposiet “Rum för aktivt lärande” Uppsala i 2014.