Vil du bli pilotbruker på Office365?

Avdeling for IT søker sky-piloter! Brukere av FutureLab får nå tilbud om å bli pilotbrukere på UITs skybaserte studentløsning for nettbasert samhandling “Office365”. Det er Avdeling for IT ved STAR som kjører prosjektet. Prosjektleder er Johanne Størkersen. I løpet av våren 2013 vil vi gi mellom 10-20 studenter anledning til å delta i prosjektet og Read More

Bilder fra HumLab i Umeå

Her er noen bilder fra HumLab ved Universitetet i Umeå. Labben imponerte med høy teknologisk standard og interessante prosjekter.

Besøk hos HumLab ved Univ. i Umeå

Med 500 kvadratmeter kan man gjøre mye spennende og ved Universitetet i Umeå har de benyttet dette arealet til HumLab, en møteplass for humaniora, kunst og teknologi. Her møtes kunstnere, forskere, studenter, næringsliv og internasjonale gjester i et åpent og innovativt miljø som kan fungere som studieplass, forskningslaboratorie, utviklingsmiljø og presentasjonsplattform, forelesningssal eller galleri. Vår Read More

FutureLab-skisse

Til alle som ikke hadde anledning til å overvære Prorektors presentasjon av satsingen på Fleksibel læring og FutureLab på ITA-samlingen 11/6. Her kommer en liten animasjon som viser skissen til FutureLab slik den nå blir forsøkt implementert i løpet av sommeren.

Programvare på FutureLAB

Programvaren på FutureLAB bør underbygge målsettingen for prosjektet, som er å etablere et laboratorium for teknologibasert læring og samhandling. Det er også sagt at den ikke skal være som andre PC-stuer ved UIT og at den skal være en dynamisk ressurs. Konkret for programvare er det nevnt at her skal man finne den nyeste programvaren.