Spatial literacy

Universitetet ditt har pusset opp et av byggene og lag noen innovative læringsarealer. Vet du hvordan de skal brukes bare ved å se deg litt rundt? Evnen til å se på et areal og vite hvilke typer læringsaktiviteter arealet egner seg til liker jeg å kalle for “spatial literacy“. Dette er en evne som alle Read More