Historikk over teknologi i klasserommet

For en enkel og grei oversikt over teknologier som har blitt brukt i klasserommet kan du se på denne interaktive historikken. Det som slo meg mest var hvor lenge enkelte teknologier har vært i bruk. Andre er ikke like gamle som jeg trodde. For eksempel, blyanter med viskelær ble ikke laget før 1890, men det Read More

Future Classroom Lab

Neida, vi har ikke forandret navnet vårt. Future Classroom Lab (FCL) er et prosjekt i Brussels som eksperimenterer med hva trengs i fremtidens klasserom. FCL er et klasserom som er delt opp i seks soner: Investigate, Create, Present, Exchange, Interact og Develop. En læringsaktivitet begynner i Investigate der man samler inn data. I Create-sonen lager man Read More

Glad dame foran krittavle

Ressurssenter for utdanning, læring og teknologi

Her ved UiT har vi en Ressurssenter for utdanning, læring og teknologi (RESULT). Samme som FutureLab, jobber RESULT med teknologi i utdanning. De er involvert i mange prosjekter på alle fakultetene ved UiT, og de gir støtte for eksempel i form av rådgiving om bruk av teknologi på en pedagogisk måte, opplæring i Fronter, videoopptak Read More

STEAM: kombinasjon av vitenskap og kunst

Hva er STEAM for noe? STEAM står for Science, Technology, Engineering, Art og Mathematics. Det er et ord brukt av folk som vil integrere vitenskap og kunst. De mener at vitenskap og kunst utelukker ikke hverandre, men kan faktisk bli brukt sammen for å skape forståelse og inspirasjon. Videre forklaring av STEAM finnes i videoformat: Read More

Pedagogisk bruk av IKT innen høyere utdanning

Dagens sak kommer fra FutureLab-arkivet. For to år siden ble FutureLab kontaktet av en masterstudent ved Handelshøgskolen BI som skrev masteroppgaven sin om pedagogisk bruk av IKT innen høyere utdanning. Lyst til å lese om funnene hennes? Industriell utdanning i en postindustriell tid

Hvorfor ikke ta opp forelesninger?

I følge strategien til UiT Norges arktiske universitet har universitetet et mål om å bli nasjonalt ledende og nyskapende innenfor desentralisert og nettbasert utdanning, slik at større deler av landsdelens befolkning kan nås med relevante utdanningstilbud. Derfor ble det satt opp et prosjekt som tildeler midler til studieprogramer som ønsker å fleksibiliseres. Det har nettopp kommet Read More

Hvordan skal vi tilpasse opplæring for et voksent publikum?

På engelsk finnes det forskjellige ord for å lære barn (pedagogy) og å lære voksne (andragogy). Dette er fordi barn og voksne har annerledes læringsbehov. Behovene har konsekvenser for hvordan vi setter opp kurs. For eksempel, et kurs som blir holdt i FutureLab (der målgruppen er som oftest bachelorgradsstudenter) kan ikke bli satt opp på Read More

Tromsø-skoler satser på IKT i utdanning

Over de neste tre årene skal Tromsø kommune bruke 11 millioner kroner på oppgradering av IKT-tjenester i skolene sine. Blant annet skal de kjøpe 200 hundre nye smartboards og bytte ut 600 datamaskiner hvert år i barneskoler. I tillegg er det mål at innen 2015 skal alle ungdomsskoleelever ha egen PC. Kommunen skal ikke kun Read More

Redskaper til bruk i fleksibel læring

I følge strategidokumentet for 2009-2013 skal Universitetet i Tromsø være “nasjonalt ledende innen fleksible utdanninger.” Det foregår nå en del prosjekter som jobber mot å gjøre kurs mer fleksible slik at man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til kursmaterialene. Kanskje den mest populære strategien for å gjøre et kurs fleksibel er å Read More

Fordeler og ulemper med MOOC

Massive Open Online Course (MOOC) har vært et tema her på FutureLab bloggen før. Som med alle foreslåtte forandringer, har de skapt debatt om sine fordeler, ulemper og konskvenser. Et nylig eksempel av folk som ikke synes at MOOC er bra kommer fra professorer på San Jose State University. De skrev et åpent brev til Read More