Header bilde.

Home

Digital skuleeksamen – ta den heime

Sjekk ut nyheitssaka på uit.no: Digital skuleeksamen

Korleis lage god undervisning for nettstudenter?

Vi held på å lage ein struktur for undervisninga i nettkurset til hausten. For å hjelpe studentane til å arbeide gjamnt med studiet legger vi opp til 12 ulike tema kurset. Studentane bør bruke ca ei veke på kvart tema, for å halde tidsskjemaet fram mot dei to ulike eksamenane. Vi tenker at for kvart Read More

Plakat

Vår nye reklameplakat for nettstudiumet:        

Digital eksamen

  I FYS-0001 har vi en digital mappevurdering som eksamensordning. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen som teller 30% samt en 3-timers avsluttende eksamen som teller 70%. Man trenger dermed ikke å møte opp på UiT for å ta eksamen.

Søknadsfrist 1.juni

Søknadsfristen for søke om å få ta FYS-0001 er 1.juni. Søk via lokalt opptak: http://uit.no/utdanning/opptak. Les meir opptak og praktisk info på denne sida: https://site.uit.no/fysikkpanett/studere-fys-0001/ Du kan lese meir om sjølve emnet på emnesida på uit.no. Her finn du emneplan, info om pensum og kontaktinfo: http://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=408175  

Nye screencast

I prosjektet ynskjer vi å tilby ei pakke av læringsressursar til nettstudentane i FYS-0001. Vi har valgt screencast som ein viktig del i denne pakka. Kva er screencast? Med screencast meiner ein eit opptak av ein dataskjerm, publisert som ein video. Her kan ein til dømes ta opp ein Power Point presentasjon, som ein spelar Read More