Archive

Plakat

Vår nye reklameplakat for nettstudiumet:        

Digital eksamen

  I FYS-0001 har vi en digital mappevurdering som eksamensordning. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen som teller 30% samt en 3-timers avsluttende eksamen som teller 70%. Man trenger dermed ikke å møte opp på UiT for å ta eksamen.

Søknadsfrist 1.juni

Søknadsfristen for søke om å få ta FYS-0001 er 1.juni. Søk via lokalt opptak: http://uit.no/utdanning/opptak. Les meir opptak og praktisk info på denne sida: https://site.uit.no/fysikkpanett/studere-fys-0001/ Du kan lese meir om sjølve emnet på emnesida på uit.no. Her finn du emneplan, info om pensum og kontaktinfo: http://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=408175