Archive

Digital skuleeksamen – ta den heime

Sjekk ut nyheitssaka på uit.no: Digital skuleeksamen

Korleis lage god undervisning for nettstudenter?

Vi held på å lage ein struktur for undervisninga i nettkurset til hausten. For å hjelpe studentane til å arbeide gjamnt med studiet legger vi opp til 12 ulike tema kurset. Studentane bør bruke ca ei veke på kvart tema, for å halde tidsskjemaet fram mot dei to ulike eksamenane. Vi tenker at for kvart Read More