Archive

Digital eksamen

  I FYS-0001 har vi en digital mappevurdering som eksamensordning. Eksamen består av en 3-dagers hjemmeeksamen som teller 30% samt en 3-timers avsluttende eksamen som teller 70%. Man trenger dermed ikke å møte opp på UiT for å ta eksamen.