Archive

Korleis lage god undervisning for nettstudenter?

Vi held på å lage ein struktur for undervisninga i nettkurset til hausten. For å hjelpe studentane til å arbeide gjamnt med studiet legger vi opp til 12 ulike tema kurset. Studentane bør bruke ca ei veke på kvart tema, for å halde tidsskjemaet fram mot dei to ulike eksamenane. Vi tenker at for kvart Read More

Nye screencast

I prosjektet ynskjer vi å tilby ei pakke av læringsressursar til nettstudentane i FYS-0001. Vi har valgt screencast som ein viktig del i denne pakka. Kva er screencast? Med screencast meiner ein eit opptak av ein dataskjerm, publisert som ein video. Her kan ein til dømes ta opp ein Power Point presentasjon, som ein spelar Read More