Archive

Nye screencast

I prosjektet ynskjer vi å tilby ei pakke av læringsressursar til nettstudentane i FYS-0001. Vi har valgt screencast som ein viktig del i denne pakka. Kva er screencast? Med screencast meiner ein eit opptak av ein dataskjerm, publisert som ein video. Her kan ein til dømes ta opp ein Power Point presentasjon, som ein spelar Read More