Month: December 2017

HVor skal dette ende? Laksen fortviler i elvene sier grunneier og ivrig laksefisker laks laksesen

Forskere har nå funnet at vanlig fisk er livsfarlig. Den viktige forskningen, utført av 4 seksåringer, slår utvetydig fast at ukentlig inntak av fisk medfører økt risiko for liv og helse for barn. Foreldreforeningen stiller seg skeptisk til resultatene og …

Fisken flesker til Read More »

Kronikk: «Nytt rekordår for sjømatnæringen»   Differansen mellom salgsprisen og produksjonskostnadene er rekordhøye, til tross for at kostnadene har økt betydelig de siste årene. Nedgangen i produksjonsvolumet er en direkte konsekvens av de biologiske utfordringene i næringen. Enkelte oppdrettere har …

Nytt rekordår for sjømatnæringen Read More »