Fisken flesker til

Forskere har nå funnet at vanlig fisk er livsfarlig. Den viktige forskningen, utført av 4 seksåringer, slår utvetydig fast at ukentlig inntak av fisk medfører økt risiko for liv og helse for barn. Foreldreforeningen stiller seg skeptisk til resultatene og hevder at det her er snakk om “kjøpeforskning for småtasser med alt for mye ukelønn mellom fingrene”.