Sjokkbølger i fiskerinæringen etter forskningsresultater

HVor skal dette ende? Laksen fortviler i elvene sier grunneier og ivrig laksefisker laks laksesen