Author: jug022

HVor skal dette ende? Laksen fortviler i elvene sier grunneier og ivrig laksefisker laks laksesen

Forskere har nå funnet at vanlig fisk er livsfarlig. Den viktige forskningen, utført av 4 seksåringer, slår utvetydig fast at ukentlig inntak av fisk medfører økt risiko for liv og helse for barn. Foreldreforeningen stiller seg skeptisk til resultatene og …

Fisken flesker til Read More »

Kronikk: «Nytt rekordår for sjømatnæringen»   Differansen mellom salgsprisen og produksjonskostnadene er rekordhøye, til tross for at kostnadene har økt betydelig de siste årene. Nedgangen i produksjonsvolumet er en direkte konsekvens av de biologiske utfordringene i næringen. Enkelte oppdrettere har …

Nytt rekordår for sjømatnæringen Read More »

Sjømatnæringen mot nye høyder   Valutaeffekt En forklaring på fjorårets rekordhøye norske sjømateksport var en svak krone mot de største og viktige handelsvalutaene for norsk sjømat som euro, amerikanske dollar og japanske yen. Når kronen svekkes skjermes forbruker for prisøkningen …

Hurra for fisk! Read More »